Zumba på Støren - Fagforbundet

Zumba på Støren

Hard trening
Hilde Witzell, Anne Mari Wike, tillitsvalgt Berit Engesmo, Turig Lyngen Wang og bakerst er instruktøren Monica Stolpnes. (Foto: Geirmund Jor)

Svetten haglet og latinamerikanske rytmer dundret da Fagforbundet Midtre Gauldal lærte seg Zumba i Fagforbundsukene.

Zumba er en slags mellomting mellom aerobic og salsa. Under kyndig ledelse av instruktør Monica Stolpnes fikk de frammøtte en treningsrunde de ikke har opplevd maken til.

– Vi har hatt mange morsomme aktiviteter under Fagforbundsukene, forteller Berit Engesmo, leder for Seksjon helse og sosial i fagforeninga. Hun forteller at de måtte leie to busser for å få plass til alle som ville være med på busstur til Sverige, og at både hun og mange andre frammøtte hadde litt å lære da foreninga slo til med mekkekurs for medlemmene.

– Vi er en aktiv fagforening med engasjerte og ivrige medlemmer, og da er det moro å sette i gang aktiviteter, sier hun.