Kontakt - Fagforbundet

Styret

Kasserer fagforeningen Kari Krogstad

Send epost

Leder Seksjon Samferdsel og Teknisk Per Aunehaugen
Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Anita Fosli Fuglem

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Heidi Øverby

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Elisabeth Grøtte Kiltvik

Send epost

Styremedlem fagforeningen Randi Kulseth

Send epost

Styremedlem fagforeningen Elisabeth Stokke

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Harald Voldseth

Send epost

Revisor fagforeningen Karen Jorid Uthus

Send epost

Revisor fagforeningen Anne Karin Warmdal

Send epost