Fagforbundet Selbu

Fagforeningas forside arkiv

Det første ordinære Regionsmøte er over

Det første ordinære årsmøte i Fagforbundet Trøndelag er over. To dager fyllt med politikk og årsmøtesaker, der det også ble valgt en ny ledelse, nytt styre og nye utvalg.

Fagdag om mobbing blant barn og unge, 16. og 17. oktober

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til: Fagdag om mobbing blant barn og unge.

Til deg som er medlem i Fagforbundet og skal studere i ett eller flere år

Vet du at du fortsatt kan være medlem i Fagforbundet i studietiden?

INVITASJON TIL FAGDAGER FOR DEG SOM JOBBER I BUFETAT

Det inviteres til fagdager medlemmer ansatt i BUFetat. Fagdagene arrangeres på Quality hotell, Stjørdal, 12.-13. september 2018.

Fagdag - Ergonomi for kontoransatte, 27.september

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon kontor og administrasjon i samarbeid med Fagakademiet inviterer til fagdag - Ergonomi for kontoransatte.

To flotte fagdager i Yrkesseksjon helse og sosial

Yrkesseksjon helse og sosial arrangerte fagdag med tema Vold og trusler, 12. og 13.juni, henholdsvis i Namsos og Malvik.

AVLYST - Fagdag veidriftere og feiere, 16.oktober

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i samarbeid med Fagakademiet inviterer til fagdag for veidriftere og feiere.

Fagdag med tema: Konflikthåndtering, vold og trusler 12. og 13. juni

Fagforbundet Trøndelag, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer medlemmer til fagdag i samarbeid med Fagakademiet.

Fagforbundet Trøndelag støtter kampen for tariffavtale

Heismontørenes fagforening sine medlemmer ved Orona Norway AS gikk 14. mai ut i streik for retten til en tariffavtale.